بُـــــــراده های احســــاســــــ . . .

سلام خوش آمدید خود رادر وب مالینک کنیددر صورت حذف لینک مالینک شمانیز حذف میشود...

 درد یعنی 

 

سرت بخوره به سنگی که به سینه میزدی ....

+نوشته شده در 24 / 12 / 1391برچسب:,ساعت21:54توسط مهسا113 | |

کمی مھربانترباش لطفا! برای شانہ ام سنگین است این سرسنگینی ھا

+نوشته شده در 8 / 12 / 1391برچسب:,ساعت1:57توسط مهسا113 | |

دلتنگی یعنی روبروی یه دریا واستی و خاطره ی یه خیابون خفت کنه!

 

 

+نوشته شده در 8 / 12 / 1391برچسب:,ساعت1:53توسط مهسا113 | |

چگونه میتواند با دیگری بخوابد؟
من بالشم را که عوض میکنم دیگر خوابم نمیبرد…

 

 

+نوشته شده در 8 / 12 / 1391برچسب:,ساعت1:53توسط مهسا113 | |

مشکل ما آن است که ازهرکرمی، انتظارپروانه شدن داریم…

+نوشته شده در 8 / 12 / 1391برچسب:,ساعت1:51توسط مهسا113 | |

وقتی کسی اندازت نیست؛

دست به اندازه ی خودت نزن! (حسین بناهی)

+نوشته شده در 8 / 12 / 1391برچسب:,ساعت1:48توسط مهسا113 | |

چه نیازی ب تعبیر خواب؟

ما یا ترسهایمان را خواب میبینیم،یا نداشته هایمان را..

+نوشته شده در 8 / 12 / 1391برچسب:,ساعت1:46توسط مهسا113 | |

دیگر به هوای نازت هیچ مردی سر به بیابان نمیگذارد!ساده ای لیلی جان…!

اینجا مردها با یک کلیک روزی هزار بار عاشق میشوند…

 

+نوشته شده در 8 / 12 / 1391برچسب:,ساعت1:44توسط مهسا113 | |

لعنت به بغضی آهنگ ها…

لعنت به بعضی خیابون ها…

به بعضی پارک ها…

به بغضی حرف ها و تکه کلام ها…

لعنتیا آدم رو میبرن به روزهایی که واسه از بین کردنشون از ذهنت ویرون شدی…

 

+نوشته شده در 8 / 12 / 1391برچسب:,ساعت1:37توسط مهسا113 | |

بعضی ها رو ما بالا آوردیم و یه سریا دارن با اشتها فرو می دن..

نوش جان..،!

+نوشته شده در 8 / 12 / 1391برچسب:,ساعت1:37توسط مهسا113 | |

بارانی ات را بپوش و در اغوشم بگیر…

ابر ابر گریه دارم...

 

+نوشته شده در 8 / 12 / 1391برچسب:,ساعت1:37توسط مهسا113 | |

درگیر رویای توام .. من‌و دوباره خواب

کن دنیا اگه تنهام گذاشت ..تو من‌و انتخاب کن

دلت از آرزوی من .. انگار بی‌خبر نبود

حتی تو تصمیمای من .. چشمات بی‌اثر نبود

خواستم بهت چیزی نگم .. تا با چشام خواهش کنم

درارو بستم روت تا .. احساس آرامش کنم

باور نمی‌کنم ولی .. انگار غرور من شکست

اگه دلت میخواد بری .. اصرار من بی‌فایدست

هر کاری می‌کنه دلم .. تا بغضمو پنهون کنه

چی می‌تونه فکر تو رو .. از سر من بیرون کنه

یا داغ رو دلم بذار .. یا که از عشقت کم نکن

تمام تو سهم منه .. به کم قانعم نکن

 

+نوشته شده در 3 / 12 / 1391برچسب:,ساعت20:51توسط مهسا113 | |

پی حس همون روزام،

پی احساس آرامش

همون حسی که این روزا،

به حد مرگ میخوامش

 

+نوشته شده در 3 / 12 / 1391برچسب:,ساعت20:50توسط مهسا113 | |

کاش باران بگیرد و شیشه بخار کند

و من همه ی دلتنگی هایم را رویش "ها"کنم...

و با گوشه آستینم همه را پاک کنم و خلاص...!

+نوشته شده در 1 / 12 / 1391برچسب:,ساعت10:50توسط مهسا113 | |

از یه جایی به بعد دیگه بزرگ نمیشی.. پیر میشی...!!

از یه جایی به بعد دیگه خسته نمیشی.. میبری ...!!

از یه جایی به بعد دیگه تکراری نیستی.. زیادی هستی ...!!!

+نوشته شده در 1 / 12 / 1391برچسب:,ساعت10:50توسط مهسا113 | |

بین این همه که ....

جان آدم را به لب می رسانند

نام عزرائیل بد در رفته است..

 

 

+نوشته شده در 1 / 12 / 1391برچسب:,ساعت10:49توسط مهسا113 | |

راه که میروم

مدام برمیگردم پشت سرم را نگاه میکنم

دیوانه نیستم خنجر از پشت خورده ام

 

+نوشته شده در 1 / 12 / 1391برچسب:,ساعت10:48توسط مهسا113 | |

اين روزها بُرد با کسی ست که بی رحم باشد

از دلت که مايه بگذاری ســوخـــــته ای.....!

+نوشته شده در 1 / 12 / 1391برچسب:,ساعت10:47توسط مهسا113 | |

گآهـــــے دوستـ دآرــــے

کـسـے اسمتـــ رآ صدآ بزنـــــد

حتــــے اشتبآهــــــے...

 

 

+نوشته شده در 1 / 12 / 1391برچسب:,ساعت10:46توسط مهسا113 | |

 

خســـــتم ام...

مثــــــل همان مـــــرد که نمی داند زنـش مشـــــکل دارد و هیچ وقت باردار نخواهـــــد شد ولی بــاز هر شب...

+نوشته شده در 1 / 12 / 1391برچسب:,ساعت10:38توسط مهسا113 | |

 نامـــــم را پـــــدرم انتخابـــــ کرد نامـــــ خانوادگی ام را یکیـــــ از اجدادمـــــ دیـــــگر بســـــ است راهـــــم را خودم انتخـــــاب خواهـــــم کـــــرد...

 

+نوشته شده در 1 / 12 / 1391برچسب:,ساعت10:38توسط مهسا113 | |

 

خــدايـــا ...

دنيــايت شـهـوت سَـــرايـي شــــده بـــــراي خـــــودش...

نميخــــــــواي فيلتــــرش کنـــي ؟؟؟

+نوشته شده در 1 / 12 / 1391برچسب:,ساعت10:35توسط مهسا113 | |

فاتحه....

ازاتاق خاطراتم بوی حلوا بلند شده است

آرام فاتحه ای بخوان... شاید خدا گذشته ام را بیامرزد...!!!

 

+نوشته شده در 1 / 12 / 1391برچسب:,ساعت10:33توسط مهسا113 | |

 

لــــــــش ام ، لاشــــــی نیستم...!!

بد حرفم ، بـــــی ادب نیستم...!!

خشنم، بی رحــــــم نیستم...!!

تـــــَـــکپــــرم، مــــغرور نیستم...!!

خـــــود خواهم ،پـــُـــر توقع نیستم...!!

رُکمـــ ،دروغـــــگو نیستم...!!

ساکـــِـِـــتم ،لالــــــ نیستم...!!

سـیگاریــم ،معــتاد نـیستم...!!

کله خــــرابم، بیشــعور نیستم...!! ا

گه برات سنگینم ، با یه بای خوشحالم کن...

+نوشته شده در 1 / 12 / 1391برچسب:,ساعت10:32توسط مهسا113 | |

دمــــــه پســــــری گــــــرم که به یاده دوســــــت دخترش عــــــرق میخوره

امــــــا نمــــــیدونه دوســــــت دخترش زیر یکــــــی دیگه عرق میکنــــــه......

 

 

+نوشته شده در 1 / 12 / 1391برچسب:,ساعت10:29توسط مهسا113 | |

اهــــــــای...

اهـــــــای پســـــــری که به دروغ به دخـــــــتری معصـــــــوم میگـــــــی من تا اخـــــــرش باهـــــــاتم .....

مـــــــرد باش و بگـــــــو اخرش موقـــــــعه بســـــــتنه کمـــــــربنـــــــدته......

+نوشته شده در 1 / 12 / 1391برچسب:,ساعت10:27توسط مهسا113 | |

مـــــــرگ...

بیمــارستان رفـــته بودمـــ در گوشـــ کودکی که مـــرده به دنـــیا امده بود خم شدمـــ اروم گفتمـــ:

چـــیزی رو از دســـت ندادی......

 

+نوشته شده در 1 / 12 / 1391برچسب:,ساعت10:26توسط مهسا113 | |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ادامه مطلب

+نوشته شده در 9 / 11 / 1391برچسب:,ساعت12:10توسط مهسا113 | |

  خاطرات را باید سطل سطل . . .

ازچاه زندگی بیرون کشید . . .

خاطرات نه سر دارند و نه ته . . .

بی هوا می آیند تا خفه ات کنند . .

میرسند . .

گاهی وسط یک فکر . . .

گاهی وسط یک خیابان . . .

سردت می کنند . . .

داغت میکنند . . .

رگ خوابت را بلدند . . .

زمینت می زنند . . .

خاطرات تمام نمی شوند؛ تمامت می کنند!

+نوشته شده در 2 / 10 / 1391برچسب:,ساعت12:13توسط مهسا113 | |

  

 

- چگونه پدر خوبي باشيم؟

  

اگر احساس شوک، هراس، دست پاچگی، و ترس می کنید و یا فکر می کنید که هنوز آمادگی آنرا ندارید، ناراحت نباشید، تنها نیستید و خیلی های دیگر هم مثل شما هستند. این هم مثل هر تغییر عمده دیگر در زندگی، نیاز به یکسری اصلاحات و تعدیلات خاص دارد. و اگر این بارداری ناخواسته بوده—که به جرات می توان گفت نیمی از بارداری ها ناخواسته است—ممکن است احساسات در شما شدیدتر هم باشد.

 

به ادامه مطلب مراجعه شود 


ادامه مطلب

+نوشته شده در 1 / 10 / 1391برچسب:,ساعت11:54توسط مهسا113 | |